Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym

Włączanie kierunkowskazów na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym.

Art.22.5.Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu orazzaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. 
Komentarz
Art.22.5. jednoznacznie określa kiedy mamy włączyć kierunkowska.
Nie ma znaczenia jaką drogą się poruszamy.
Gdy zmieniamy kierunek jazdy w prawo lub w lewo włączamy kierunkowskaz.

Ustalenia pierwszeństwa na skrzyżowaniach z pierwszeństwem łamanym.

Żeby nie mieć problemu z ustaleniem pierwszeństwa na takich skrzyżowaniach zadajemy sobie trzy pytania:
1. czy poruszam się cały czas drogą z pierwszeństwem,
2. czy zjeżdżam z drogi z pierwszeństwem,
3. czy wjeżdżam na drogę z pierwszeństwem,

§ 43.1.Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2.Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

Przykład włączenia kierunkowskazów jadąc drogą podporządkowaną.

Gdy jadę prosto nie włączam kierunkowskazu, 
Gdy skręcam w prawo włączam kierunkowskaz, 
– opis do zdjęcia poniżej. 
Widok z pojazdu C i D na schemacie.

Jadąc prosto musisz uważać na pojazd A skręcający w lewo, niektórzy kierowcy nie włączają kierunkowskazu.

Przykład włączenia kierunkowskazów jadąc drogą z pierwszeństwem.
Ustalenie pierwszeństwa.

Jedziesz prosto – nie włączasz kierunkowskazu.
Skręcasz w lewo – włączasz kierunkowskaz.

Przykład włączenia kierunkowskazu, jadąc drogą z pierwszeństwem.
Gdy skręcasz w prawo włączasz kierunkowskaz,
Gdy skręcasz w lewo włączasz kierunkowskaz,
– opis do zdjęcia poniżej. 

Schemat do zdjęcia powyżej – ustalenie pierwszeństwa.Przykład włączenia kierunkowskazu jadąc drogą podporządkowaną.
– widok z pojazdu A na schemacie.

Gdy jedziesz prosto, nie włączasz kierunkowskazu.
Gdy skręcasz w prawo włączasz kierunkowskaz. 

Przykład włączania kierunkowskazów jadąc drogą z pierwszeństwem. 
– skręcam w prawo włączasz kierunkowskaz,
– skręcasz w lewo włączasz kierunkowskaz,
– jedziesz prosto nie włączasz kierunkowskazu,
Pierwszeństwo.
Jadąc prosto ustępujesz pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem.

Przykład włączanie a kierunkowskazów jadąc drogą z pierwszeństwem.
Gdy skręcam w prawo pierwszy przykład włączasz kierunkowskaz,
Gdy skręcasz w lewo włączam kierunkowskaz – drugi przykład, 
– opis do zdjęcia poniżej.  

Włączanie kierunkowskazu w związku z ustawieniem znaków nakazu.

Kierunkowskaz włączamy obowiązkowo, nie ma znaczenia że nie mamy innej możliwości jazdy, tak stanowi regułka znaku. 
§  35. 
C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem”,
C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”,
C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem”,
C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”,