Wymijanie, omijanie, cofanie

Zadanie egzaminacyjne poz.17 poz.18

Art.2.
26) wymijanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
Art.23.1.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo, zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się; 

Przykład omijania.


Obrazek przedstawia omijanie i wymijanie.

2) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony; 

Wyjaśnienie.
Przy omijaniu jeżeli zmieniasz pas ruchu, musimy używać kierunkowskazów.
Podstawa prawna.
Art.22 ust.4 i 5
Przykład omijania i wymijania.

Kryterium oceniania.
Nie zachowując odstępów bezpiecznych podczas omijania i wymijania z wszystkich stron twojego pojazdu, następuje przerwanie zgodnie z tabelą Nr.1 poz.1
Gdy nie będziesz używał kierunkowskazów, wynik egzaminu będz
ie negatywny. 

3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
2.Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej. 

Kryterium oceniania.
Nie spełniając powyższych obowiązków kończysz egzamin z wynikiem negatywnym. 
Przerwanie egzaminu zgodnie z  Art.52.ust.2 z Ustawy o Kierujących pojazdami Lub w szczególności naruszenie przepisów z tabela nr.1 poz.7 i poz.10.10.7  z rozporządzenia.